בקר לבשר

תעשיית מעלי הגירה בישראל היא המקור למוצרי חלב ובשר לצריכת האדם.

הפרה הישראלית לחלב ידועה בעולם ביצרנותה הגבוהה, הנובעת משנים רבות של טיפוח ומחקר חקלאי בישראל.

התנאים האקלימיים בישראל ומרכיבי מזון שונים מהווים אתגר לתפוקה הגבוהה הנדרשת, בתנאי עקה פיזיולוגית ובריאותית.

יצרנותה הגבוהה של הפרה לחלב ודרישות הממשק של בני בקר וצאן, דורשים תמיכה והקטנת הסיכונים לבריאותם.

פתרונות שילד נשענים על שימוש ותצפיות בישראל, ומבוססות במחקר בן עשרות שנים של חברת ביומין האוסטרית וחברות אחרות.

מיקופיקס

מנטרל רעלני פטריות במזון מידע נוסף

לוובון

שמרים מפורקים לאיזון הכרס במעלי גירה מידע נוסף
לבריאות חיות המשק - מניעה משתלמת מטיפול