שימוש אחראי באנטיביוטיקה, לעומת גידול עופות ללא אנטיביוטיקה

1 ינואר, 2017

ככל שמתגברת הדאגה והמודעות הציבורית לשימוש באנטיביוטיקה לצורך גידול עופות ובשר, עולות ומתבלטות בעולם שתי שיטות שונות: גידול תוך שימוש אחראי באנטיביוטיקה, או גידול ללא אנטיביוטיקה כלל. 

לבריאות חיות המשק - מניעה משתלמת מטיפול